top of page

Regulamin kursów grupowych w PsiejSzkole:
1). Osoba zgłaszająca się na kurs musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
2). Zgłaszając się na kurs przewodnik psa zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach. W przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć, Szkoła nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej za kurs należności ani organizowania dodatkowych zajęć.
3). Uczestnik kursu rozpoczyna oraz kończy kurs zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem kursu.
4). Uczestnik dokonuje płatności 50 % kwoty przelewem w terminie 3 dni od zgłoszenia się na kurs na konto 80 1050 1575 1000 0091 4636 9641 co jednocześnie stanowi rezerwację miejsca w grupie, resztę uczestnik rozlicza  najpóźniej gotówką na pierwszych zajęciach, może wtedy też poinformować organizatora o chęci otrzymania rachunku (dane może przesłać mailem do końca bieżącego miesiąca)
5). Zezwala się aby w zajęciach uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny z którą mieszka pies, z tym że dzieci do lat 16 muszą być pod kontrolą drugiego opiekuna.
6). Nie ma możliwości przekładania lub odrabiania zajęć w których się nie uczestniczyło.
7) Podpisane dokumenty oraz ksero książeczki zdrowia psa pozostają w dokumentacji szkoły
8) Pies na zajęcia wprowadzany jest na smyczy (psy agresywne muszą posiadać kaganiec),
9) Psy są spuszczane ze smyczy wyłącznie na polecenie instruktora i tylko na terenie przez niego wskazanym,
10) Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie na terenie szkoły,
11) . W przypadku zdarzeń losowych instruktor może przełożyć zajęcia na termin zapasowy. Terminy zapasowe zajęć grupowych podawane są do wiadomości na początku kursu.
12) Chore psy nie mogą brać udziału w kursie.
13) W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (Przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie).
 

bottom of page